Catch wrestling, även känd som catch-as-catch-can, är en traditionell form av brottning som kombinerar element av grappling, nedtagningar och submissionstekniker. Denna kampsport har en rik historia och har spelat en betydande roll i utvecklingen av modern professionell brottning och mixed martial arts (MMA). Denna artikel ger en omfattande översikt över catch wrestling, dess historia, tekniker, träning och moderna användning.

catch-wrestling

Vad är Catch Wrestling?

Catch wrestling är en form av brottning som betonar snabbhet, teknisk skicklighet och användning av submissionstekniker. Namnet ”catch-as-catch-can” syftar på att använda vilken teknik som helst för att fånga eller immobilisera motståndaren. Sporten har rötter i brittisk och amerikansk folktradition och har utvecklats genom åren till en komplex och effektiv stridsform.

Grundläggande principer och tekniker

 1. Nedtagningar: Tekniker för att få ned motståndaren på marken, inklusive single leg takedown, double leg takedown och ankle pick.
 2. Grappling: Grepp och positioner för att kontrollera motståndaren på marken, som side control, mount och guard.
 3. Submissions: Lås och strypningar för att tvinga motståndaren att ge upp, inklusive armlås, benlås och rear naked choke.
 4. Pinningar: Tekniker för att immobilisera motståndaren på marken, vilket kan leda till en vinst genom pinfall.

Historia och ursprung

Catch wrestling har en lång och varierad historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talets England och Amerika.

Ursprung i England

Catch wrestling utvecklades ur brittiska folkmatcher som Cumberland och Westmorland wrestling, Lancashire wrestling och andra regionala stilar. Dessa former av brottning betonar grepp och nedtagningar och tillät ofta brutala tekniker och submissions.

Utveckling i Amerika

Catch wrestling spreds till Amerika under 1800-talet, där det blandades med inhemska brottningsstilar och blev populärt på marknader och mässor. Det blev en integrerad del av den professionella brottningsscenen och var en av de mest populära formerna av brottning i början av 1900-talet.

Inflytande på modern brottning och MMA

Catch wrestling har haft en betydande inverkan på utvecklingen av professionell brottning och MMA. Många tekniker och principer från catch wrestling används i dagens brottning och kampsport.

Träning och teknik

Catch wrestling-träning är omfattande och täcker flera aspekter av brottning och submission-grappling.

Fysisk träning

 1. Styrka och kondition: Träningen inkluderar styrketräning, konditionsträning och uthållighetsövningar för att bygga upp kraft och uthållighet.
 2. Flexibilitet och smidighet: Stretching och rörlighetsövningar för att förbättra kroppens flexibilitet och smidighet.

Tekniska färdigheter

 1. Nedtagningar: Träning av olika nedtagningstekniker för att få ner motståndaren på marken.
 2. Grepp och positioner: Utveckling av grepp och positioner för att kontrollera motståndaren på marken.
 3. Submissions: Träning av olika lås och strypningar för att tvinga motståndaren att ge upp.
 4. Pinningar: Tekniker för att immobilisera motståndaren och vinna genom pinfall.

Sparring och tävling

 1. Sparring: Regelbundna sparringsessioner för att tillämpa tekniker i en realistisk situation.
 2. Tävling: Deltagande i brottningstävlingar och grapplingturneringar för att testa och förbättra färdigheter.

Kulturell och historisk betydelse

Catch wrestling har en djup kulturell och historisk betydelse, särskilt i England och Amerika.

Brittisk tradition

Catch wrestling är en viktig del av den brittiska folktraditionen och har bevarats genom generationer av brottare och tränare. Många brittiska brottare och tränare har spelat en nyckelroll i att sprida och utveckla catch wrestling.

Amerikansk professionell brottning

Catch wrestling var en integrerad del av den tidiga amerikanska professionella brottningsscenen och bidrog till utvecklingen av modern professionell brottning. Många av de tidiga brottningsstjärnorna, inklusive Frank Gotch och Farmer Burns, var tränade i catch wrestling.

Inflytande på MMA

Catch wrestling har haft en stor inverkan på utvecklingen av MMA, med många tidiga MMA-utövare som tränade i catch wrestling. Många av de tekniker och principer som används i MMA idag har sina rötter i catch wrestling.

Modern Catch Wrestling

I modern tid har catch wrestling återupplivats och anpassats för att passa dagens kampsportsscen.

Internationella organisationer

Flera internationella organisationer arbetar för att bevara och främja catch wrestling, inklusive Catch Wrestling Alliance och Snake Pit U.S.A. Dessa organisationer erbjuder träning, tävlingar och seminarier för att sprida kunskap om catch wrestling.

Catch wrestling i MMA

Många MMA-utövare tränar i catch wrestling för att förbättra sina grappling-färdigheter och använda tekniker från catch wrestling i sina matcher. Kända MMA-fighters som Kazushi Sakuraba och Josh Barnett har tränat i catch wrestling och framgångsrikt använt teknikerna i sina karriärer.

Modern tävling

Catch wrestling-tävlingar hålls regelbundet runt om i världen, där utövare tävlar i både traditionella och moderna regler. Dessa tävlingar hjälper till att bevara sporten och ge en plattform för utövare att visa upp sina färdigheter.

Slutsats

Catch wrestling är en av världens mest historiska och tekniskt avancerade former av brottning, med en rik historia och en djupgående inverkan på modern kampsport. Genom sin unika kombination av nedtagningar, grepp och submission-tekniker erbjuder catch wrestling en komplett och effektiv träningsform för både amatörer och professionella utövare. Med dess återupplivning i modern tid fortsätter catch wrestling att vara en kraftfull och inspirerande kampsport som fascinerar och utmanar utövare över hela världen.