Shorinji Kempo är en japansk kampsport som kombinerar tekniker från jujutsu och kempo med en stark betoning på självförsvar och andlig utveckling. Denna kampsport, grundad av Doshin So 1947, syftar till att utveckla både kropp och sinne genom en kombination av fysiska tekniker och filosofiska läror. Shorinji Kempo är inte bara en stridskonst, utan också en väg till personlig utveckling och harmoni. Denna artikel ger en omfattande översikt över Shorinji Kempo, dess historia, tekniker, träningsmetoder och kulturella betydelse.

shorinji-kempo

Vad är Shorinji Kempo?

Shorinji Kempo är en kampsport och självförsvarssystem som kombinerar element från jujutsu och kempo. Den är utformad för att utveckla både fysisk styrka och mental balans, med fokus på att stärka individens självförtroende och moral.

Grundläggande principer och tekniker

 1. Goho (Hårda tekniker): Slag, sparkar och blockeringar som används för att attackera och försvara sig.
 2. Juho (Mjuka tekniker): Ledlåsningar, kast och grepp som används för att neutralisera en motståndare utan att orsaka allvarlig skada.
 3. Seiho (Terapeutiska tekniker): Tekniker för att återställa balans och behandla skador genom massage och akupressur.
 4. Chinkon (Meditation): Andliga och mentala övningar för att utveckla inre ro och koncentration.

Historia och ursprung

Ursprung och utveckling

Shorinji Kempo grundades av Doshin So efter andra världskriget. Doshin So, som hade tränat flera olika kampsporter och studerat Zen-buddhism, återvände till Japan med en vision att skapa en disciplin som skulle hjälpa till att återuppbygga människors moral och fysiska hälsa i det efterkrigstida Japan. Han grundade den första Shorinji Kempo-dojon i staden Tadotsu, på ön Shikoku.

Filosofisk grund

Shorinji Kempo är starkt influerat av Zen-buddhismens principer. Doshin So använde Zen-filosofi som en grund för att utveckla kampsportens andliga och mentala aspekter, med betoning på självförbättring, respekt för andra och harmonisk samexistens.

Träning och teknik

Träningen i Shorinji Kempo är omfattande och täcker en mängd olika tekniker och metoder för att utveckla både fysisk och mental styrka.

Fysisk träning

 1. Kondition och styrka: Träning som inkluderar löpning, hopprep och styrketräning för att bygga upp uthållighet och muskelstyrka.
 2. Flexibilitet och rörlighet: Stretching och gymnastik för att förbättra flexibilitet och minska skaderisken.

Tekniska färdigheter

 1. Goho (Hårda tekniker):
  • Slag: Direkta slag, krokar och uppercuts.
  • Sparkar: Främre sparkar, sidosparkar och rundsparkar.
  • Blockeringar: Blockeringar för att avvärja motståndarens attacker.
 2. Juho (Mjuka tekniker):
  • Ledlåsningar: Tekniker för att immobilisera en motståndare genom att applicera tryck på leder.
  • Kast: Kasttekniker för att neutralisera en motståndare genom att använda deras egen kraft emot dem.
  • Grepp: Grepptekniker för att kontrollera en motståndare utan att orsaka skada.

Andliga och mentala övningar

 1. Meditation (Chinkon): Övningar för att utveckla mental klarhet och inre lugn.
 2. Etik och moral: Studier av Zen-buddhismens principer och deras tillämpning i vardagen.

Kombinerade tekniker

Shorinji Kempo använder en kombination av goho och juho tekniker för att skapa en balanserad och effektiv självförsvarsform. Utövarna lär sig att växla mellan hårda och mjuka tekniker beroende på situationen och motståndarens reaktioner.

Sparring och självförsvar

 1. Sparring (Randori): Praktisk tillämpning av tekniker genom kontrollerad sparring för att förbättra timing och reaktionsförmåga.
 2. Självförsvar (Goshin Jutsu): Träning av realistiska självförsvarsscenarier och tekniker för att hantera olika typer av attacker.

Kulturell och historisk betydelse

Shorinji Kempo är mer än bara en kampsport; det är en filosofi och en livsstil som betonar personlig utveckling och harmoni.

Filosofi och etik

Shorinji Kempo lär ut principer som respekt, självkontroll, ödmjukhet och medkänsla. Utövarna strävar efter att utveckla en stark moralisk grund och en djupare förståelse för sig själva och världen runt dem. Filosofin bakom Shorinji Kempo betonar också vikten av samarbete och stöd inom träningsgemenskapen.

Shorinji Kempo i populärkultur

Shorinji Kempo har fått internationell uppmärksamhet genom filmer, TV-program och böcker som skildrar dess tekniker och filosofier. Dess unika kombination av fysisk strid och andlig utveckling har fascinerat människor över hela världen.

Modern Shorinji Kempo

Internationella organisationer

Shorinji Kempo utövas idag över hela världen och det finns flera internationella organisationer som arbetar för att bevara och främja denna kampsport. Några av de mest framstående inkluderar World Shorinji Kempo Organization (WSKO) och Japan Shorinji Kempo Federation.

Tävlingar och seminarier

Internationella tävlingar och seminarier hålls regelbundet, där utövare från olika länder kan träffas, träna och utbyta kunskap. Dessa evenemang hjälper till att sprida Shorinji Kempo och utveckla sporten globalt.

Graderingssystem

Shorinji Kempo har ett graderingssystem där utövarna får olika bältesgrader baserat på deras skicklighet och erfarenhet. Graderingssystemet hjälper till att strukturera träningen och ge utövarna mål att sträva efter. Graderna sträcker sig från nybörjarnivå (6 kyu) till avancerade nivåer som svart bälte (dan-grader).

Slutsats

Shorinji Kempo är en av världens mest unika och mångsidiga kampsporter, med en rik historia och en djupgående filosofisk grund. Genom sina kombinerade tekniker från jujutsu och kempo, samt betoning på självförsvar och andlig utveckling, erbjuder Shorinji Kempo en väg till självförbättring och harmoni. Dess unika karaktär och rika traditioner gör det till en inspirerande och kraftfull konstform som fortsätter att attrahera utövare över hela världen.