Eskrima, Arnis och Kali är tre termer som används för att beskriva de traditionella filippinska kampsporter som betonar vapenstrid, särskilt med stavar, knivar och svärd. Dessa kampsporter har en rik historia och kultur, och de är kända för sina snabba och effektiva tekniker. Denna artikel ger en omfattande översikt över Eskrima/Arnis/Kali, deras historia, tekniker, träningsmetoder och kulturella betydelse.

arnis

Vad är Eskrima/Arnis/Kali?

Eskrima, Arnis och Kali är alla namn som används för att beskriva den traditionella filippinska stridskonsten som fokuserar på vapenstrid. Dessa namn är ofta utbytbara, men vissa skillnader kan finnas beroende på region och träningsskola. Oavsett namn, delar de flesta system liknande tekniker och träningsmetoder.

 • Eskrima: Vanligtvis används i centrala Filippinerna och härstammar från det spanska ordet ”esgrima,” vilket betyder fäktning.
 • Arnis: Används främst i norra Filippinerna och kan härledas från det spanska ordet ”arnes,” vilket betyder rustning.
 • Kali: Ett namn som används internationellt och ofta av västerländska träningsskolor, vilket betonar de inhemska rötterna av stridskonsten.

Grundläggande principer och tekniker

 1. Vapenträning: Träning med olika typer av vapen, främst stavar (rattan), knivar och svärd.
 2. Solo Baston: Enkelt stavstrid.
 3. Doble Baston: Dubbel stavstrid.
 4. Daga: Knivstrid.
 5. Espada y Daga: Kombinerad svärd och knivstrid.
 6. Panantukan: Filippinsk boxning som integrerar slagtekniker.
 7. Sikaran: Sparkar och benrörelser.
 8. Dumog: Grappling och kasttekniker.

Historia och ursprung

Ursprung och utveckling

Eskrima/Arnis/Kali har sina rötter i de inhemska stridskonsterna i Filippinerna. Dessa tekniker har utvecklats över århundraden och har påverkats av strider mellan olika stammar och invasioner från utländska makter, inklusive spanjorerna på 1500-talet.

Spansk kolonial påverkan

Under den spanska kolonialperioden integrerades europeiska fäktningstekniker med de inhemska filippinska stridskonsterna. Detta resulterade i en unik blandning av tekniker och principer som fortsatt att utvecklas till det som idag kallas Eskrima, Arnis och Kali.

Modern tid och spridning

På 1900-talet började dessa stridskonster sprida sig internationellt, särskilt genom filippinska emigranter och instruktörer som undervisade utomlands. Idag är Eskrima/Arnis/Kali populära kampsporter över hela världen.

Träning och teknik

Träning i Eskrima/Arnis/Kali är omfattande och täcker en mängd olika vapen och tekniker.

Vapenträning

 1. Stavträning: Användning av rattan-stavar för att träna grundläggande och avancerade slag, blockeringar och mönster (anyo).
 2. Knivträning: Tekniker för att hantera knivar både för attack och försvar, inklusive bortföringar och desarmeringar.
 3. Svärdträning: Träning med längre vapen som svärd och machete, inklusive tekniker för snitt och stötar.

Obeväpnad träning

 1. Panantukan (Filippinsk boxning): En form av boxning som integrerar slag med öppna händer, armbågar och huvudstötar.
 2. Sikaran (Sparkar): Inkluderar olika sparktekniker, ofta i kombination med handtekniker.
 3. Dumog (Grappling): Filippinsk grappling som fokuserar på kast, lås och markkontroll.

Drill och mönster

 1. Sinawali: En drill för att träna dubbelstavstekniker, där utövaren använder två stavar i ett koordinerat mönster.
 2. Redonda: En cirkulär drill för att utveckla flyt och kontinuitet i rörelser.
 3. Hubud-Lubud: En drill för att träna känsla och reaktion i nära strid.

Sparring

Sparring är en viktig del av träningen i Eskrima/Arnis/Kali. Det kan vara både lättkontakt och fullkontakt, beroende på träningens nivå och mål.

Kulturell och historisk betydelse

Eskrima/Arnis/Kali är djupt rotade i filippinsk kultur och historia. Dessa stridskonster har varit en del av Filippinernas försvarskultur i århundraden och har använts i både strid och självförsvar.

Filosofi och etik

Träningen i Eskrima/Arnis/Kali betonar respekt, disciplin och självkontroll. Utövare lär sig att använda tekniker med ansvar och respekt för både vapen och medmänniskor.

Eskrima/Arnis/Kali i populärkultur

Eskrima/Arnis/Kali har fått internationell uppmärksamhet genom filmer, TV-program och litteratur. Stridskonsten har presenterats i actionfilmer och används ofta i koreografi för sina imponerande och effektiva tekniker.

Modern Eskrima/Arnis/Kali

Idag utövas Eskrima/Arnis/Kali över hela världen, och flera internationella organisationer arbetar för att bevara och främja dessa stridskonster.

Internationella tävlingar och seminarier

Internationella tävlingar och seminarier hålls regelbundet, där utövare samlas för att utbyta kunskap och färdigheter. Dessa evenemang hjälper till att sprida och utveckla Eskrima/Arnis/Kali på en global nivå.

Graderingssystem

Många träningsskolor använder ett graderingssystem där utövarna får olika bältes- eller nivågrader baserat på deras skicklighet och erfarenhet. Graderingssystemet hjälper till att strukturera träningen och ge utövarna mål att sträva efter.

Slutsats

Eskrima/Arnis/Kali är en av världens mest mångsidiga och tekniskt avancerade kampsporter, med en rik historia och en djupgående inverkan på modern stridsteknik. Genom sina snabba och effektiva vapen- och obeväpnade tekniker, kombinerat med filosofiska principer, erbjuder Eskrima/Arnis/Kali en väg till självförbättring och stridseffektivitet. Dess rika kulturella och historiska betydelse gör det till en fascinerande och inspirerande konstform som fortsätter att attrahera utövare över hela världen.