Jujutsu, även stavat jiu jitsu, är en traditionell japansk kampsport som fokuserar på att använda motståndarens kraft och rörelse till egen fördel. Denna kampsport har utvecklats över århundraden och har haft en betydande inverkan på moderna kampsporter som judo och brasiliansk jiu-jitsu (BJJ). Teknikerna inkluderar kast, grepp, ledlås, och slag. Jujutsu utvecklades under feodaltiden i Japan och var ursprungligen en stridskonst för samurajer att använda när de var obeväpnade eller lätt beväpnade. Denna artikel ger en omfattande översikt över jujutsu/jiu jitsu, dess historia, tekniker, träningsmetoder och dess moderna tillämpningar.

jujutsu

Vad är Jujutsu

Jujutsu är en japansk kampsport som betonar användningen av kast, grepp, ledlås och slag för att neutralisera en motståndare. Ordet ”jujutsu” betyder ”den mjuka konsten” eller ”den flexibla konsten”, vilket återspeglar principen att använda minimal kraft för att övervinna en starkare motståndare genom teknik och hävstång.

Jiu Jitsu

Jiu jitsu är en annan stavning av jujutsu, och det refererar ofta till samma traditionella japanska kampsport. Skillnaden i stavning beror på translitterationen från japanska till västerländska språk.

Grundläggande principer och tekniker

 1. Kast (Nage Waza): Tekniker för att fälla eller kasta motståndaren till marken.
 2. Grepp och kontroll (Katame Waza): Tekniker för att kontrollera motståndaren på marken, inklusive fasthållningar och ledlås.
 3. Strypningar och låsningar (Shime Waza och Kansetsu Waza): Tekniker för att tvinga motståndaren att ge upp genom att tillämpa tryck på leder eller strypa luftvägar.
 4. Slag och sparkar (Atemi Waza): Slag och sparkar som används för att distrahera eller skada motståndaren.

Historia och ursprung

Jujutsu har en lång och rik historia som sträcker sig tillbaka till det feodala Japan.

Ursprung i Japan

Jujutsu utvecklades under den feodala perioden i Japan som en metod för samurajer att försvara sig när de var obeväpnade eller endast beväpnade med små vapen. De tidiga teknikerna fokuserade på att använda motståndarens kraft emot dem och att neutralisera hot snabbt och effektivt.

Utveckling och spridning

Genom århundradena utvecklades jujutsu i olika skolor (ryu), var och en med sina egna tekniker och träningsmetoder. Under Meiji-perioden (1868-1912) började många av dessa traditionella skolor att moderniseras och öppna upp för en bredare allmänhet.

jiu-jitsu

Modernisering och påverkan

Judo

Judo utvecklades av Jigoro Kano i slutet av 1800-talet som en modern och sportinriktad form av jujutsu. Kano tog bort de farligaste teknikerna och betonar kast och markkamp, vilket gjorde judo säkrare och mer lämpligt för tävling.

Aikido

Aikido utvecklades av Morihei Ueshiba i början av 1900-talet och är en annan modern form av jujutsu som fokuserar på harmonisering med motståndarens rörelser och att undvika skada. Aikido betonar cirkulära rörelser och ledkontroll.

Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ)

Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ) utvecklades från judo och traditionell jujutsu i Brasilien på 1900-talet, särskilt genom arbetet av Gracie-familjen. BJJ fokuserar starkt på markkamp och submission-tekniker och har blivit en central del av modern MMA.

Träning och teknik

Jujutsu-träning omfattar en mängd olika tekniker och träningsmetoder, från stående kamp till markkamp.

Fysisk träning

 1. Kondition och styrka: Jujutsu-utövare tränar för att förbättra sin kondition och styrka genom olika övningar som löpning, styrketräning och plyometriska övningar.
 2. Flexibilitet och rörlighet: Stretching och rörlighetsträning är viktiga för att förbättra flexibilitet och förhindra skador.

Tekniska färdigheter

 1. Kast och nedtagningar: Utövare tränar olika kast- och nedtagningstekniker för att kunna ta ner motståndaren effektivt.
 2. Grepp och kontroll: Träning av grepp och kontrolltekniker för att hålla motståndaren i en dominant position.
 3. Submissions: Träning av olika lås- och stryptekniker för att tvinga motståndaren att ge upp.
 4. Atemi Waza: Slag- och sparktekniker för att distrahera eller skada motståndaren.

Sparring och tävling

 1. Sparring (Randori): Regelbunden sparring för att tillämpa tekniker i en realistisk situation.
 2. Tävlingar: Deltagande i brottningstävlingar och grapplingturneringar för att testa och förbättra färdigheter.

Kulturell och historisk betydelse

Jujutsu har en djup kulturell och historisk betydelse i Japan och har spelat en viktig roll i utvecklingen av flera moderna kampsporter.

Tradition och filosofi

Jujutsu är inte bara en fysisk stridskonst utan också en mental och andlig disciplin. Utövarna lär sig filosofiska principer som respekt, disciplin, och självkontroll, som är integrerade delar av träningen.

Jujutsu i populärkultur

Jujutsu har fått internationell uppmärksamhet genom filmer, TV-program och litteratur, vilket har bidragit till dess spridning och popularitet globalt.

Modern Jujutsu

I modern tid har jujutsu anpassats och utvecklats för att passa dagens kampsportsscen.

Internationella organisationer

Flera internationella organisationer arbetar för att bevara och främja jujutsu, inklusive International Jujutsu Federation (IJF) och World Jujutsu Federation (WJF). Dessa organisationer erbjuder träning, tävlingar och seminarier för att sprida kunskap om jujutsu.

Jujutsu i MMA

Många MMA-utövare tränar i jujutsu för att förbättra sina grappling-färdigheter och använda tekniker från jujutsu i sina matcher. Tekniker från jujutsu, särskilt de som är anpassade till BJJ, är centrala i modern MMA.

Tävlingar och graderingssystem

Jujutsu-tävlingar hålls regelbundet runt om i världen, där utövare tävlar i både traditionella och moderna regler. Jujutsu har också ett graderingssystem, där utövarna får olika bältesgrader baserat på deras skicklighet och erfarenhet.

Jujutsu/jiu jitsu är en av världens mest historiska och tekniskt avancerade kampsporter, med en rik historia och en djupgående inverkan på modern kampsport. Genom sin unika kombination av kast, grepp och submission-tekniker erbjuder jujutsu en komplett och effektiv träningsform för både amatörer och professionella utövare. Med dess återupplivning i modern tid och integration i MMA fortsätter jujutsu att vara en kraftfull och inspirerande kampsport som fascinerar och utmanar utövare över hela världen.