Savate, även känd som ”fransk boxning” eller ”french kickboxing,” är en fransk kampsport som kombinerar sparktekniker från kickboxning med boxningens handtekniker. Det är en sofistikerad och tekniskt avancerad stridskonst som betonar precision, snabbhet och fotarbete. Denna artikel ger en omfattande översikt över Savate, dess historia, tekniker, träningsmetoder och kulturella betydelse.

savate

Vad är Savate?

Savate är en kampsport som utvecklades i Frankrike under 1800-talet. Ordet ”savate” betyder ”gammal sko” på franska, vilket refererar till de ursprungliga skorna som användes av utövarna. Sporten kombinerar element från både boxning och kickboxning, med en unik stil som kännetecknas av graciösa och precisa rörelser.

Grundläggande principer och tekniker

 1. Handtekniker (Boxe Française): Slag från boxning, inklusive raka slag, krokar och uppercuts.
 2. Sparktekniker (Coup de Pied): Olika typer av sparkar, inklusive frontsparkar, sidosparkar, rundsparkar och höga sparkar.
 3. Fotarbete: Betoning på snabb och smidig rörelse för att undvika attacker och skapa öppningar.
 4. Kombinationer: Flytande kombinationer av slag och sparkar för att hålla motståndaren ur balans.
 5. Försvarstekniker: Blockeringar, pareringar och undvikande rörelser för att neutralisera attacker.

Historia och ursprung

Ursprung och utveckling

Savate har sina rötter i 1800-talets Frankrike, särskilt i Paris och hamnstäderna i södra Frankrike. Det utvecklades från en blandning av olika stridsstilar, inklusive gatustrider och traditionella europeiska stridskonster. Savate blev snabbt populärt bland sjömän och soldater som använde teknikerna för självförsvar.

Modernisering

Under 1800-talets senare hälft började Savate-systemet formaliseras och moderniseras. Michel Casseux öppnade den första Savate-skolan i Paris 1825, och Charles Lecour kombinerade Savate med engelsk boxning för att skapa en mer komplett kampsport.

Savate som tävlingssport

I slutet av 1800-talet blev Savate en populär tävlingssport i Frankrike. Det organiserades tävlingar och matcher, och sporten fick en bredare publik. Idag är Savate en erkänd internationell kampsport med tävlingar över hela världen.

Träning och teknik

Savate-träning är omfattande och fokuser

ar på att utveckla både fysisk och teknisk skicklighet. Träningen inkluderar en mängd olika tekniker och metoder för att säkerställa att utövarna är väl avrundade och effektiva i sina stridstekniker.

Fysisk träning

 1. Kondition och uthållighet: Träning som inkluderar löpning, hopprep och andra konditionsövningar för att förbättra uthållighet och explosivitet.
 2. Styrka och kraft: Styrketräning och plyometriska övningar för att bygga muskelstyrka och explosiv kraft.
 3. Flexibilitet och rörlighet: Stretching och rörlighetsövningar för att förbättra flexibilitet och minska skaderisken.

Tekniska färdigheter

 1. Handtekniker (Boxe Française):
  • Direct: Raka slag som jabb och rak höger.
  • Crochet: Krok som riktas mot huvud eller kropp.
  • Uppercut: Slag underifrån som riktas mot hakan.
 2. Sparktekniker (Coup de Pied):
  • Fouetté: Rundspark som träffar med ovansidan av foten.
  • Chassé: Sidospark som skjuts ut med hälen.
  • Coup de Pied Bas: Lågspark riktad mot ben eller knän.
  • Revers: En bakåtgående spark med hälen.
 3. Kombinationer: Träning i att kombinera olika slag och sparkar för att skapa effektiva attacksekvenser.
 4. Fotarbete: Snabba och smidiga rörelser för att hålla sig rörlig och undvika attacker.
 5. Försvarstekniker: Blockeringar, pareringar och undvikande rörelser för att neutralisera attacker.

Sparring och matchförberedelser

 1. Sparring: Regelbunden sparring för att tillämpa tekniker i en realistisk situation och förbättra timing och reaktionsförmåga.
 2. Matchförberedelser: Specifik träning för att förbereda sig för tävlingar, inklusive strategisk planering och mental förberedelse.

Kulturell och historisk betydelse

Savate är en viktig del av Frankrikes kampsportskultur och har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Det är både en sport och en metod för självförsvar som har utvecklats och anpassats över tiden.

Filosofi och etik

Savate betonar principer som respekt, självkontroll och disciplin. Utövarna strävar efter att använda sina färdigheter ansvarsfullt och att utveckla både fysisk och mental styrka. Traditionellt lär Savate ut en filosofi som kallas ”l’esprit du Savate,” vilket innebär att man tränar med en sportslig anda och visar respekt för både tränare och motståndare.

Savate i populärkultur

Savate har fått internationell uppmärksamhet genom filmer, TV-program och dokumentärer. Kampsportens eleganta och effektiva tekniker har gjort den populär både som en tävlingssport och som en metod för självförsvar. Kända utövare som Georges Carpentier, en berömd fransk boxare och Savate-mästare, har hjälpt till att popularisera sporten internationellt.

Modern Savate

Internationella organisationer

Flera internationella organisationer arbetar för att främja och bevara Savate. Några av de mest framstående inkluderar Fédération Internationale de Savate (FISav) och Confederation of European Savate (CESav).

Tävlingar och evenemang

Internationella tävlingar och evenemang hålls regelbundet, där utövare från hela världen tävlar i olika kategorier. Dessa tävlingar hjälper till att sprida Savate och utveckla sporten globalt. Mästerskapen inkluderar både amatör- och professionella divisioner, och det finns även specifika tävlingar för juniorer och veteraner.

Graderingssystem

Savate har ett graderingssystem som använder färgade handskar för att indikera utövarens skicklighetsnivå. Graderingssystemet hjälper till att strukturera träningen och ge utövarna mål att sträva efter. Nivåerna inkluderar bland annat ”gants bleus” (blå handskar) för nybörjare och ”gants d’argent” (silvriga handskar) för avancerade utövare.

Slutsats

Savate är en av världens mest sofistikerade och tekniskt avancerade kampsporter, med en rik historia och en djupgående kulturell betydelse. Genom sina eleganta och effektiva tekniker, kombinerat med filosofiska principer, erbjuder Savate en väg till självförbättring och stridseffektivitet. Dess unika karaktär och rika traditioner gör det till en fascinerande och inspirerande stridskonst som fortsätter att attrahera utövare över hela världen.